İşletmelere Verilen Hizmetler

İşletmelere verdiğimiz hizmetler genel olarak aşağıdaki gibidir.

Danışmanlık/Uzlaşma – Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri – Ticari görüşmeler ve uzlaştırma

Şirketler Hukuku – Yerli ve yabancı şirket kuruluşları ve işlemleri – Sermaye artırımı – Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi – Serbest bölgelerde şirket kuruluşları – Tasfiye – Birleşme ve Devralmalar – Joint Venture – Yabancı işbirlikleri ve ortaklıklar – Yerli yabancı yatırımlar – Due diligence – Teşvikler – Elektronik ticaret

Sözleşmeler Hukuku – Ulusal ve uluslararası nitelikteki sözleşmelerin hazırlanması – Yabancı nitelikteki sözleşmelerin incelenmesi, redaksiyonu – FIDIC Sözleşmeleri – Know-how anlaşmaları

Uluslararası Hukuk – Yabancıların Türkiye'de, Türklerin yurtdışındaki yabancı yatırımlarının planlanması ve yönetimi – Ortak girişim – Gelişmekte olan piyasaların araştırılması ve planlama – Lojistik pazarı – İhracat ve ithalat hukuku – Türkiye'de ve yurtdışında şube kuruluşları – Doğrudan yabancı yatırımları ile ilgili hukuki danışmanlık

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku – Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları konusunda danışmanlık hizmetleri – Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili ihtilafların çözümü – Ulusal ve uluslararası düzlemde marka tescil işlemleri – Ulusal ve uluslararası düzlemde patent ve faydalı model tescil işlemleri – Ulusal ve uluslararası düzlemde endüstriyel tasarım tescil işlemleri – Ulusal ve uluslararası düzlemde coğrafi işaret tescil işlemleri – Ulusal ve uluslararası düzlemde entegre devre > Devamı için tıklayınız

Göğüş Hukuk Bürosu © 2018 BHD Reklam