Bireylere Verilen Hizmetler

Bireylere verdiğimiz hizmetler genel olarak aşağıdaki gibidir.

Ceza Hukuku Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, özel olarak da ticari ilişkilerden, Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı'ndan ve Bilişim Mevzuatı'ndan kaynaklanan ekonomik suçlarla ilgili uyuşmazlıklarda savcılıklar ve ceza mahkemeleri nezdinde hizmet verilmektedir.

Aile Hukuku – Boşanma davaları – Mal rejimleri – Evlenmeye izin – Evlat edinme – Nafaka davaları – Velayet

Miras Hukuku – Tereke davaları – Veraset ve intikal davaları – Ortaklığın giderilmesi – Vasi tayini – Mirasın bölüşülmesi

Şahıs Hukuku – Yaş ve isim tashihi – Nüfus davaları

Yabancı Şahıslara Verilen Hizmet – Vatandaşlık – Oturma izni – Çalışma izni – Diploma denklik – Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de mülk edinmesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku – İşe iade davaları – İş hukukundan kaynaklı tazminat davaları – Hizmet akitleri – Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları – İş kazası davaları – İş ve Sosyal Güvenlik hukukundan kaynaklı diğer her türlü uyuşmazlık

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku – Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları – Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları – Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları – Kişilik haklarına müdahaleden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları

Tüketici Hukuku – Tüketici hakları – Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru – Tüketici Mahkemelerine başvuru

Sağlık Hukuku – Hasta hakları – Hekimlerin Mesleki Sorumluluğu – Hekim hataları – Yüksek Sağlık > Devamı için tıklayınız

Göğüş Hukuk Bürosu © 2018 BHD Reklam